Новини

150 години от създаването на Българско книжовно дружество (днес Българска академия на науките)

На 1 октомври през далечната 1869 г. в гр. Браила (Румъния) се основава Българското книжовно дружество, като за негов председател е избран университетският учен историкът Марин Дринов, а деловодител е един от основателите му Васил Стоянов. Основната цел, залегнала в първия му устав, е да разпространява просвещението сред българите, да усъвършенства българския език и да изучава българската история и бит, да бъде научен център и да установява контакти с подобните научни центрове в чужбина.

Марин Дринов                                     Васил Стоянов 

През 1878 г. дружеството се премества в София и се налага като авторитетен научен център с богата обществено-културна и политическа дейност. В списъка на първооснователите и дарителите са търговци, писатели, просветни дейци, книжовници, общественици като Евлогий и Христо Георгиеви, Васил Друмев, Добри Войников, Райко Жинзифов, Нешо Бончев, Найден Геров, Димитър Шишманов, Марин Дринов,  Иван Гешов и др.

 Иван Гешов

Българското книжовно дружество има няколко издания: “Периодическо списание на Българското книжовно дружество”, “Летопис на Българското книжовно дружество”, “Българска библиотека”, “Сборник за народни умотворения”.

                                                           

Посредством органа си „Периодическо списание” Българското книжовно дружество, представя много от българските научни изследвания през 70-те години на XIX век. За тези достижения, огромна роля имат Марин Дринов, Васил Друмев и Нешо Бончев. Българското книжовно дружество се превръща в самостоятелна и независима институция. 

През 1911 г. се преименува в Българска академия на науките (БАН).

Отзиви за нас

Почетът с българската история е вълнуващ. Особено значим става със съдействието на служителите. Много благодаря на всички сътрудници на музея! Много музеи сме обиколили, но такова грижовно,съпричастно отношение, както почувствахме тук, никъде не ни бе оказано.

Благодарим!

133 СУ, гр. София

 

133 СУ, гр. София

Нашите приятели

035761940За връзка с нас!

Полезни връзки

Контакти

За връзка с нас

Tel: 0357 62012; 0357 63712

гр. Панагюрище

ул. Райна Княгиня 28

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.