Новини

Черният кълвач - най - големият представител на сем. Кълвачови

 

Днес, 07.05.2020 г. ще ви запознаем с един защитен вид  включен в Червената книга - черния кълвач.

Черният кълвач обитава предимно планински широколистни, смесени и иглолистни гори. Мъжкият има смолисто-черно оперение, като на челото, темето и тила има червени перца, докато при женската само тилът е червен. Размерите на тялото са до 55 см и размах на крилата до 80 см. Има четири пръста на краката си със здрави нокти, с които се захваща за кората на дърветата. Когато е кацнал опашката му служи като опора. Ноздрите му са покрити с пера, които предпазват дихателните пътища при дълбаенето по дърветата. Издълбава гнездото си в ствола на дърво, на височина над 4 м. Той отлично чува недоловимите за човешкото ухо звуци издавани от насекомите под кората на дърветата. Храни се с мравки, бръмбари и ларвите им, както и със семена. Той има най-дългият език сред птиците – над 12 см, с който лесно достига до ларвите. Понякога се храни кацнал на земята около основата на дървета или дънери.

Черният кълвач има важна роля в горските екосистеми. В изоставените му хралупи, понякога се заселват сови, папуняци, гълъби хралупари.

Защитен е от Закона за биологичното разнообразие. Включен е в Червената книга на България.

Мерките за опазването му са ограничаване на санитарните сечи в старите гори.

 

Следващото видео ще ви покаже черният кълвач в дивата природа: https://www.youtube.com/watch?v=rzindQ_HpLQ


Отзиви за нас

Почетът с българската история е вълнуващ. Особено значим става със съдействието на служителите. Много благодаря на всички сътрудници на музея! Много музеи сме обиколили, но такова грижовно,съпричастно отношение, както почувствахме тук, никъде не ни бе оказано.

Благодарим!

133 СУ, гр. София

 

133 СУ, гр. София

Нашите приятели

035761940За връзка с нас!

Полезни връзки

Контакти

За връзка с нас

Tel: 0357 62012; 0357 63712

гр. Панагюрище

ул. Райна Княгиня 28

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.