Новини

ПОКАНА

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БАН

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАНАГЮРИЩЕ

ВИ КАНЯТ

 ДА УЧАСТВАТЕ В

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

„НАУКА,ПРОСВЕТА, ДЪРЖАВНОСТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ  В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ  XIXИ НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК“

 

ПО ПОВОД 185 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ПРОФ. МАРИН СТОЯНОВ ДРИНОВ

 

Дата на провеждане: 19–20 октомври 2023 година

Място: Исторически музей – Панагюрище

         Проучванията върхупроникването на модерността в българското общество имат дълга традиция в нашата хуманитаристика, което съвсем не означава, че темата е вече изчерпана. Откриването на нови извори, използването на различни изследователски гледни точки или прилагането на интердисциплинарни методи са само едни от възможните подходи при разкриване на динамичния процес, който протича на различни нива и обхваща различни сфери от социалния живот не само сред българите, но и в обществата на Балканите, в Централна и Източна Европа през XIX в.и първите десетилетия на XX в.

Годишнината от рождението на проф. Марин Стоянов Дринов (1838–1906) – учен, общественик и държавник, койтозаслуженосе нарежда в първите редици от„строителите“ на съвременна България, е повод отново да се обърнем към неговата личност, живот, научни трудове и обществена дейност. Макар видният панагюрец дълги години да живее далеч от родината, той има съществен принос за приобщаването на обществото и на страната ни към европейска цивилизация и към модерния начин на живот.

Тематичният обхват на конференцията има зацел, от една страна, отново да постави във фокуса на вниманието на научната общност значимото дело на проф. Марин Дринов за модернизацията на българското общество и държава. От друга страна, амбицията ни е да се даде едно по-широко поле за изява на утвърдени и млади учени, които да изнесат нови факти, аргументи и интерпретации за мястото изобщо на просветата и книжнината в обновата на обществото; на сложното и противоречиво взаимодействие на творците в науката и  културата с държавните и обществените институции в процеса на преход между традиционното и новото.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Всеки желаещ да участва в конференцията е необходимо да представи:

 • Заявка за участие(по приложената регистрационна форма и резюме до 500 знака)- до 10 септември 2023 год.;
 • Експозе/презентация   по време на конференцията до 15 минути;
  • Докладът да бъде предоставен  на хартиен и електронен носител  (в деня на конференцията)за включването му в сборник с материалите от конференцията;
  • Доклад:
   • до 20 стандартни страници;
 • Съобщение:
  • до 10 страници;
 • Шрифт TimesNewRoman, Pt14;
  • цитирането – в края на текста

      Електронен адрес за изпращане на заявките за участие в конференцията:  histmuzpan@abv.bg

Потвърждение на заявката на електронната поща на всеки участник – до 30. 09. 2023 г.          

 Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

         Адрес:

4500 гр. Панагюрище

Исторически музей

ул. „Райна Княгиня” № 28

            Телефони за контакти:

            0884/946 031 – Ирина Ботева

           0884/033 267 – Ирина Конова

 

                С уважение,                                                                     

доц. д-р Атанас Шопов   

Директор на  Исторически музей – Панагюрище        

Заявката в електронен вариант е достъпна за изтегляне от този линк         

Отзиви за нас

Почетът с българската история е вълнуващ. Особено значим става със съдействието на служителите. Много благодаря на всички сътрудници на музея! Много музеи сме обиколили, но такова грижовно,съпричастно отношение, както почувствахме тук, никъде не ни бе оказано.

Благодарим!

133 СУ, гр. София

 

133 СУ, гр. София

Нашите приятели

035761940За връзка с нас!

Полезни връзки

Контакти

За връзка с нас

Tel: 0357 62012; 0357 63712

гр. Панагюрище

ул. Райна Княгиня 28

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.