Новини

Пъстър пор – малко познатият представител на сем. Порови

 

Пъстрият пор е хищник. Обитава равнините, котловинните поляни и безлесните терени в полупланинските райони. По-често се среща в Североизточна и Югоизточна България и във високите полета на Западна България. Тялото е издължено с размери 29-38 см, а опашката 15-22 см. Гърбът е тъмнокафяв с много жълтеникави петна. Долната страна на тялото и краката са черни. През очите минава тъмна препаска. Има големи и широки уши с бял край. Опашката е пухкава.

Пъстрият пор е активен призори или привечер. Има отлично обоняние и слух. Живее поединично, в дупки на гризачи. Ловува под земята, като преследва жертвите си в техните дупки. Храни се с лалугери, мишевидни гризачи, хомяци, птици и техните яйца, рядко с  насекоми, жаби и влечуги. При опасност той издава силен пронизителен вик, извива опашката си над гърба и се втурва срещу натрапника, като го опръсква със силно миризлив секрет от подопашната жлеза.

Пъстрият пор е защитен от Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на България.

Най-сериозна заплаха за вида представлява загубата на местообитанията му и използването на отрови против гризачи.

 

Последвайте линка и ще видите пъстрият пор в естествената му среда :https://www.youtube.com/watch?v=b6tbPpAHSKI

Отзиви за нас

Почетът с българската история е вълнуващ. Особено значим става със съдействието на служителите. Много благодаря на всички сътрудници на музея! Много музеи сме обиколили, но такова грижовно,съпричастно отношение, както почувствахме тук, никъде не ни бе оказано.

Благодарим!

133 СУ, гр. София

 

133 СУ, гр. София

Нашите приятели

035761940За връзка с нас!

Полезни връзки

Контакти

За връзка с нас

Tel: 0357 62012; 0357 63712

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.