Априлско въстание

Представяне на енциклопедията "Априлско въстание" 1876 г.

В навечерието на Международния ден на музеите, на 17 май 2022 г., в залата на Исторически музей-Панагюрище пред аудиторията се представи енциклопедията „Априлско въстание 1876 година". Нейни автори са доц. д-р Атанас Шопов и д-р Десислава Костадинова. Водещ на представянето беше гл. уредник Ирина Ботева.

Априлското въстание от 1876 години е тема, която повече от век интригува не само историците, но и писатели, поети, художници, скулптори… Всички изследователи на Априлската епопея оставят своя диря в големия брой научни публикации. Едни от тях повлияни от лично участие на автора в събитията, а други изчистени от емоциите и със стремеж за точна оценка, дадена от чисто историческа гледна точка. Появата на публикациите започва в годините след Освобождението. Разбира се първо място сред тях заемат „Записки по българските въстания“ на Захари Стоянов и последвалата „История на Априлското въстание“ от Димитър Страшимиров. Интересът към борбата на българите за освобождение и по-конкретно към Априлското въстание не секва след тези основополагащи трудове. Излизат нови и по-нови изследвания и публикации. Кои от тях по-големи и значими, други краеведски и конкретни за определен регион или личност, но всички те със стремеж за обективност и истинност. Така постепенно се набира огромно количество историческа литература, която затруднява не само широката публика и общественост, но и историците. Тук и там се правят опити за кратки справочници и албуми, които обаче не задоволяват нуждата от един справочник с необходимата и точна информация.

На тази потребност отговарят авторите на Кратка историческа енциклопедия „Априлско въстание 1876 година“ – доц. д-р Атанас Шопов и д-р Десислава Костадинова. Те се заемат с една много сериозна и тежка задача – да съберат и ни представят в енциклопедичен вид по-голяма част от наличната информация за ръководителите, дейците и участниците, за селищата и събитията по време на Априлското въстание.

Д-р Десислава Костадинова е родена в гр. Елин Пелин и завършва история в СУ „Св. Климент Охридски“. Като член на Института за исторически изследвания при Българска академия на науките е учен, чиито научни интереси са насочени към библиографията, историографията и Новата история. Значителен е приносът й в изследване личността на проф. Александър Цанков и развитието на помощните исторически науки след края на Втората световна война. В момента работи по темата „Православието в България“.

Доц. д-р Атанас Шопов е роден в Панагюрище, завършва ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, специалност История. Научните му интереси са в областта на Новата история, но и във възрожденската епоха. Като най-значими сред многото му публикации ще отбележа неговите изследвания за живота и дейността на акад. Атанас Шопов, за панагюрци в Цариград и участието им в църковно-националното движение и много други.

Специални гости бяха проф. д-р Пламен Митев и проф. д.и.н. Вера Бонева, които представиха енциклопедичния труд. По много увлекателен начин те разказаха някои неизвестни факти за личности и събития, които са открили чрез Енциклопедията. За места, които лично са посетили и са открили информация, неизвестна и за самите тях. Именно тези моменти са им дали възможност да разберат, че темата за Априлското въстание е обширна и че винаги има още нещо ново, което може да събуди интерес за бъдещи изследвания.
Проф. Митев поздрави авторите, като подчерта тяхната смелост да посочат реални дати, години и събития в труда си.
Проф. Бонева, сподели своите впечатления от завършения труд на д-р Десислава Костадинова и доц. д-р Атанас Шопов.
Двамата водещи изследователи в историческата наука и епохата на Българското възраждане дадоха висока оценка на кратката енциклопедия. Те споделиха, че казват „кратка“, защото има още много, много имена на участници във въстанието от 1876 г. и се надяват, че тази книга ще даде тласък към издаването на следващя такъв труд.

Авторите, доц. д-р Атанас Шопов и д-р Десислава Костадинова изказаха своята благодарност към семействата си, близките роднини, приятели, колеги и съмишленици за подкрепата и отзивчивостта им. Специални благодарности за финансовата подкрепа те изказват на Фондация „Асарел“, „Оптикс“ АД, Оптикоелектрон, Винарска изба „Румелия“ и лично на семейство Иглика и Николай Михайлови, и Иван Ченчев.

От името на Исторически музей-Панагюрище гл. уредник Ирина Ботева благодари на авторите на Енциклопедията – д-р Десислава Костадинова и доц. д-р Атанас Шопов за техния труд, за това, че са се заели с такава тежка задача, която са успяли да реализират успешно и им пожела здраве, да не спират своя научен и творчески ентусиазъм, и постигат нови успехи в науката.

Енциклопедия за Априлското въстание

"Априлското въстание 1876 г. Кратката историческа енциклопедия" вече е в наличност. Вие може да я закупите/поръчате в книжарница „Книгата“ – Панагюрище. За контакти – 0889/295522 и авторите на e-mail: atanas_pan@abv.bg; denis99@abv.bg .

Енциклопедията "Априлско въстание 1876 г. " вече е на бял свят

В края на месец декември 2021 г. излезе от печат първата Енциклопедия за Априлското въстание 1876 г. Нейни автори са доц. д-р Атанас Шопов и Десислава Костадинова, а предговорът е написан от доц. д-р Милен Куманов. Издателството е Фабер. Статиите са подредени по азбучен ред. Има и специално Упътване как да се ползва Енциклопедията. Вътре в публикациите е отредено съществено място на местните революционни комитети, както и на значими революционни дейци и войводи. Енциклопедията съдържа снимков материал на Панагюрския край и богата информация за събития и лица, свързани с Априлското въстание 1876 г. Издава с любезната подкрепа на Фондация „Асарел“, „Оптикс“ АД, Оптикоелектрон, Винарска изба „Румелия“ и с личното участие на семейство Иглика и Николай Михайлови и г-н Иван Ченчев.
 
Авторският екип им изказва
своята признателност и благодарност!

Страници

Отзиви за нас

Почетът с българската история е вълнуващ. Особено значим става със съдействието на служителите. Много благодаря на всички сътрудници на музея! Много музеи сме обиколили, но такова грижовно,съпричастно отношение, както почувствахме тук, никъде не ни бе оказано.

Благодарим!

133 СУ, гр. София

 

133 СУ, гр. София

Нашите приятели

035761940За връзка с нас!

Полезни връзки

Контакти

За връзка с нас

Tel: 0357 62012; 0357 63712

гр. Панагюрище

ул. Райна Княгиня 28

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.