Новини

Уралската улулица

 

Тази седмица продължаваме с представянето на защитени видове от експозицията на Природонаучния отдел.

Днес може да научите повече за уралската улулица.

 

Уралската  улулица – потайният обитател на горите

Уралската улулица е вид оцелял от последната ледникова епоха. Тя е една от най-едрите сови в България с размах на крилата до 129 см и тегло около 1 кг. Това я поставя на второ място по размери след бухала. Цветът на оперението й имитира кората на дърветата. Крилата са покрити с гъсти и стегнати пера, които намаляват триенето при полет. Ноктите на краката й са изключително здрави и остри, и с тях пробива кожата на жертвите си. Ловува нощем, а през деня си почива по клоните на дърветата. Основната й храна са мишевидните гризачи, но ако те намалеят може да ги замени с жаби и едри насекоми. Гнезди в стари букови и буково-елови гори с много хралупести дървета в близост до ливади, пасища и сечища.

В България се среща само в Средна гора и Централна и Западна Стара планина.

Включена е в Червената книга на България. Защитена е от Закона за биологичното разнообразие. Попада в Бернската конвенция изискваща стриктна защита.

Ако последвате линка, ще чуете звуците, които издава уралската улулица.

.https://www.youtube.com/watch?v=f9RXGTIaRYQ

Отзиви за нас

Почетът с българската история е вълнуващ. Особено значим става със съдействието на служителите. Много благодаря на всички сътрудници на музея! Много музеи сме обиколили, но такова грижовно,съпричастно отношение, както почувствахме тук, никъде не ни бе оказано.

Благодарим!

133 СУ, гр. София

 

133 СУ, гр. София

Нашите приятели

035761940За връзка с нас!

Полезни връзки

Контакти

За връзка с нас

Tel: 0357 62012; 0357 63712

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.