Новини

Програма на Националната научна конференция "„Априлското въстание 1876 година в съдбата на българския народ”

Хвърковатата чета на Бенковски

НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЧЕСТВАНЕ НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БАН 
ФОНДАЦИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙПАНАГЮРИЩЕ

П Р О Г Р А М А

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 1876 ГОДИНА В СЪДБАТА 
НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД”
14 – 15. 04. 2016 г.

14 април 2016 г.(четвъртък)

12.00 – 13.00 – Посрещане и регистрация на участниците в конференцията
Исторически музейПанагюрище, ул. „Райна Княгиня” № 28 
13.30 – 14.00 – Откриване на конференцията и приветствия

Пленарно заседание: 14.00 – 15.00 
Председател: Проф. д.и.н. Илия Тодев, ИИИ при БАН

14.00 – 14.15 – проф. д.и.н. Иван Стоянов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Априлското въстание в историческата съдба на българския народ
14.15 – 14.30 – проф. д-р Пламен Митев, СУ „Св. Климент Охридски” 
Гюргевските апостоли, Сърбия и българското въстание
14.30 – 14. 45 – доц. д-р Пламен Божинов, ИИИ – БАН
Българската емиграция и дипломатическата мисия след Априлското въстание

14.45 – 15.00 – доц. д-р Огняна Маждракова-Чавдарова, ИИИ при БАН 
Панагюрище 1876 г. – някои открояващи се отзиви за Априлското въстание в чуждия печат

15.10 – 18.00 – ЗАСЕДАНИЯ ПО СЕКЦИИ

Първа секциязалаИсторически музей
Председател: проф. д.и.н. Иван Стоянов
Секретар: Дора Чаушева

15.10 – 15.20 – доц. д-р Атанас Шопов, ИМПанагюрище 
Оборищееманация на българския дух

15.20 – 15.30 – проф. д.ф.н. Желязко Стоянов, СУ „Св. Климент Охридски”
За харизмата на Георги Бенковски

15.30 – 15.40 – Венцислав Чаков, ИМБалчик
Облекло, снаряжение и въоръжение на априлските въстаници

15.40 – 15.50 – Райна Каблешкова, историк-краевед
Участието на копривщенските учители в Априлското въстание

15.50 – 16.00 – докторант Милена Георгиева, РИМ – Шумен 
За четата на Панайот Волов в Априлското въстание от 1876 г.

16.00 – 16.10 – Стоян Иванов, ИМКлисура 
Град Клисура в Априлското въстание. Да припомним героизма от Април 1876 г.

16.10 – 16.20 – Креса Стоянова, ИМПерущица
Април 1876 г. и Перущица

16.20 – 16.40 – кафе пауза

16.40 – 16.50 – д-р Иван Иванов, Музей „Луканова къща”Пирдоп 
За ролята на село Петрич в Априлската епопея през 1876 г. – примерът как се вдига въстание

16.50 – 17.00 – Стефан Мерачевкраевед 
Априлското въстание в района на гара Саранбей. Неизвестни факти

17. 00 – 17.10 – д-р Светла Атанасова, РИМ – Велико Търново 
Знамето на Горнооряховските въстанициистория на една реликва от Априлското въстание

17.10 – 17.20 – Надя Ангелова, ИМСвищов 
За Свищов като граничен пункт на Гюргевския революционен комитет и участие на свищовци в Априлското въстание

17.20 – 17.30 – Дора Чаушева, НМ „Васил Левски”Карлово 
Иван Евстратиев Гешов и Априлското въстание

17.40 – 17.50 – Кунка Неделева, Дирекция на музеитеКопривщица 
Копривщенските апостоли Георги Бенковски и Тодор Каблешков в паметта на поколенията

Дискусия

Втора секция: зала изложби – Исторически музей
Председател: проф. д-р Пламен Митев
Секретар: Ваня Донева – Ценкова

15.10 – 15.20 – доц. д-р Венцислав Мучинов, ас. Д-р Мария Левкова-Мучинова, ИИНЧ – БАН, ИИИ – БАН 
Демографско развитие през Възраждането на Панагюрище, Копривщица и Клисура – средища на Априлското въстание от 1876 г. в Средногорието

15.20 – 15.30 – ас. д-р Кръстьо Йорданов, ИИИ – БАН 
Дълбоките корени на Априлското въстание – нови щрихи върху най-ранната история на главните селища от бъдещия IV революционен окръг според османски регистри от XV- XVII в.

15.30 – 15.40 – Ваня Донева – Ценкова, РИМ – Стара Загора 
В очакване на по-добри дни (септември 1875 – май 1876 г.)

15.40 – 15.50 – Анюта Каменова-Борин, ИМ – Чипровци
Четите на Панайот Хитов и Филип Тотю в Чипровци

15.50 – 16.00 – Анастасия Георгиева, ИМ – Бяла Черква 
Делата и съдбата на Иван Стрелухов и Тодор Несторов – майсторите –марангози от четата на поп Харитон и Бачо Киро през 1876 и ролята на църквата „Св.Димитър” в Бяла черква

16.00 – 16.10 – Пенка Николова, РИМ – Пазарджик 
Две мнения на съвременници за въстанието

16.10 – 16.20 – доц. д-р Марияна Няголова, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
Героизмът и трагедията на личността през погледа на Иван Хаджийски в студията му „Психология на Априлското въстание”

16.20 – 16.40 – кафе пауза

16.40 – 16.50 – гл. ас. д-р Видин Сукарев, РИМ – Пловдив
Априлското въстание и българската народопсохология – изследвания, мнения, проблеми

16.50 – 17.00 – Кета Мирчева, историк
Първото национално честване на Априлското въстание, 1901 г. – между политическите употреби и локалните пристрастия

17.00 – 17.10 – Ирина Ботева, ИМ – Панагюрище
Честванията на Априлското въстание – признание или показни кампании на властта

17.10 – 17.20 – доц. д-р Наталия Няголова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Семиотизация на персонажа в сериала „Записки по българските въстания”

17.20 – 17.30 – Христина Манова, ИМ – Разлог 
Паметта за Априлското въстание в село Годлево (Разложко)

17.30 – 17.40 – д-р Веселина Антонова, ДА – Русе 
Петрана Обретенова – българска сестра

17.20 – 18.00 – Дискусия

15 април 2016 г.(петък)

Зала в Исторически музей
Председател: проф. д.и.н. Иван Стоянов
Секретар: ас. д-р Даниела Вичкова
9.00 – 9.30 – на кафе

9.30 – 9.40 – ас. д-р Даниела Вичкова, ИИИ – БАН 
Априлското въстание и БЦБО (1876-1877)

9.40 – 9.50 – доц. д-р Тина Георгиева, СУ „Св. Климент Охридски” 
Априлското въстание и руското обществено мнение

9.50 – 10.00 – Дарина Петкова, НПМ „Шипка – Бузлуджа”, Казанлък 
Априлци – участници в Българското опълчение

10.00 – 10.10 – гл. ас. д-р Любомила Соленкова, ИИИ – БАН 
Априлското въстание, Богдана Ираскова-Хитева и чешкия вестник „Покрок”

10.10 – 10.20 – Ася Николова, НМ „Христо Ботев” – Калофер 
Съдебните процеси срещу ботевите четници

10.20 – 10.30 – докторант Петко Георгиев, РНБ „Иван Вазов” 
Непоказаната история на Априлското въстание

10.30 – 10.40 – гл. ас. Николай Поппетров, ИИИ – БАН 
Април 1876 в паметта и представата. За мястото на събитието 140 години след него

10.40 – 10.50 – ас. д-р Димитър Христов, ИИИ при БАН 
Ще се изучава ли Априлското въстание в бъдещото българско училище?

10.50 – 11.00 – доц. д.и.н. Милкана Иванова Бошнакова, НБКМ – БИА
Македонските следовници на Райна Княгиня или история на Стружкото бойно знаме от 1903 г.

11.00 – 11.10 – Анета Донева, РНБ „ Иван Вазов” – Пловдив
Участието на панагюрци в Първото пловдивско изложение – 1892-ра

11.10 – 11.20 – доц. д-р Милен Куманов, ИИИ – БАН
Нови данни за Гююргевския революционен комитет 1875

11.20 – 11.30 – докторант Десислава Костадинова, ИИИ – БАН
Още за мисията на хаджи Иванчо Пенчович в Пловдивско и Пазарджишко след потушаването на Априлското въстание от 1876 г.

Обща дискусия.

Закриване на конференцията

Посещение на музейните обекти в Панагюрище

Забележка:
1. Всички допълнителни промени по време на конференцията се решават и извършват от председателите и секретарите на секции.
2. Срок за представяне на материалите за печат – на електронен носител и хартиен отпечатък:
- І-ви срок – в деня на конференцията на председателите и секретарите на секции; 
- ІІ-ри срок – до 30 юли 2016 г. 
На адрес: 
Исторически музей – Панагюрище 4500, ул. „Райна Княгиня” № 28
e-mail: histmuzpan@abv.bg

Отзиви за нас

Почетът с българската история е вълнуващ. Особено значим става със съдействието на служителите. Много благодаря на всички сътрудници на музея! Много музеи сме обиколили, но такова грижовно,съпричастно отношение, както почувствахме тук, никъде не ни бе оказано.

Благодарим!

133 СУ, гр. София

 

133 СУ, гр. София

Нашите приятели

035761940За връзка с нас!

Полезни връзки

Контакти

За връзка с нас

Tel: 0357 62012; 0357 63712

гр. Панагюрище

ул. Райна Княгиня 28

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.