Новини

Програма за Национална научна конференция

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БАН 
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ”
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАНАГЮРИЩЕ
 
П Р О Г Р А М А
 
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 1876 ГОДИНА: ИСТОРИЧЕСКИ И ИСТОРИОГРАФСКИ АСПЕКТИ”
12 – 13 май 2021 г.

 
12 май 2021 г. (сряда)
12.00 – 13.00 – Посрещане и регистрация на участниците в конференцията,  
Исторически музей – Панагюрище, ул. „Райна Княгиня” № 28 
13.30 – 14.00 – Откриване на конференцията и приветствия
 
Пленарно заседание: 14.00 – 15.00 
Председател: Проф.  д-р Пламен Митев, СУ „Св. Климент Охридски“
 
14.00 – 14.15 – проф. д-р Пламен Митев, СУ „Св. Климент Охридски” 
Въстанието в Първи революционен окръг (историографски бележки)
14.15 – 14.30 – проф. д-р Пламен Павлов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Фондация „Васил Левски“
За военните характеристики на Априлското въстание
14.30 – 14. 45 – доц. д-р Пламен Божинов, ИИстИ – БАН
Цариградските българи и Априлското въстание между отрицанието и защитата
14.45 – 15.00 – гл. ас. д-р Николай Хрисимов и д-р Симеон Цветков,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и РИМ – Велико Търново
Поява на девиза „Свобода или смърт“ в българските революционни среди
 
15.10 – 18.00 – ЗАСЕДАНИЯ  ПО СЕКЦИИ
 
Първа секция: зала – Исторически музей
Председател: проф. д-р Пламен Митев
Секретар: Дора Чаушева 
 
15.10 – 15.20 – доц. д-р Милен Куманов, ИИстИ при БАН
Стефан Стамболов и Априлското въстание
 
15.20 – 15.30 – проф. д.и.н. Вера Бонева, УниБИТ – София 
Апостолът Георги Апостолов
 
15.30 – 15.40 – д-р Милена Георгиева, РИМ – Шумен 
Военнореволюционните възгледи на апостола Панайот Волов в контекста на казуса от Април 1876 г. – „…защото е по-достоен от мене”
 
15.40 – 15.50 – гл. ас. д-р Милена Маринова, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН
Участието на братята Рачевски (Ангел, Гено и Георги) от с. Мусина, Великотърновско в четата на поп Харитон през 1876 г. и  поддържането на паметта за тяхното дело сред потомците им и местната общност до наши дни
 
15.50 – 16.00 – доц. д-р Атанас Шопов, ИМ – Панагюрище
Щрихи от родолюбивата дейност на Павел Петров Шопов (1856 – 1931)
 
16.00 – 16.10 – Ани Саргавакян
Димитър Бошнаков и подготовката за въстание в Трети Врачански революционен окръг
 
16.10 – 16.20 – Сашка Димова, ИМ – Батак
Баташките жени в Априлското въстание
 
 
16.20 – 16.40 – кафе пауза
 
Председател: проф. д.и.н. Вера Бонева
Секретар: Дора Чаушева
 
16.40 – 16.50 – Христина Манова, ИМ – Разлог 
Един живот, изпълнен с доблест и смелост на Костадин Астинов от Мехомия
 
16.50 – 17.00 – Стефан Мерачев – краевед
Бенковски и Априлското въстание в с. Ветрен, Пазарджишко  
 
17. 00 – 17.10 – Райна Пачева, Дирекция на музеите – Копривщица
Участието на Тодор Каблешков в дейността на революционните комитети извън Копривщица
 
17.10 – 17.20 – Гл. ас. д-р Даниела Вичкова-Нушева, ИИстИ – БАН 
Райна Княгиня и издателската съдба на „Автобиография“
 
17.20 – 17.30 – Дора Чаушева, НМ „Васил Левски“ – Карлово 
За изличаването на паметта за Априлското въстание
 
 
Дискусия
 
18.15 – 19.00 – Представяне на книгата на проф. Илия Тодев „Батак в Априлското въстание – и в българската памет", Изд. „Захарий Стоянов”. С., 2019.
 
Втора секция: зала изложби – Исторически музей
Председател: проф. д.и.н. Илия Тодев 
Секретар: Светлана Мухова
 
15.10 – 15.20 – Светлана Мухова, Дирекция на музеите – Копривщица 
Кървавото писмо на Тодор Каблешков – „Неизвестно произведение на Захари Стоянов“ или исторически документ
 
15.20 – 15.30 – доц. д-р Веселина Вачкова, ИИстИ – БАН,
ИМ – Перущица
Хроника на една саможертва (щрихи от Въстанието в Перущица)
 
15.30 – 15.40 – Нели Стоянова, РИМ – Враца 
По въпроса за (не)участието на Враца и врачани в подготовката и провеждането на Априлското въстание 1876 г.
 
15.40 – 15.50 – д-р Георги Тренчев, Македонски научен институт – София
Подготовката за участие в Априлското въстание от 1876 г. в Югозападна България
 
15.50 – 16.00 – Красимир Григоров, историк – гр. Враца 
Истината за тленните останки на Христо Ботев и неговите загинали четници през м. май 1876 г.
 
16.00 – 16.10 – Надя Романкова, ИМ – Стрелча 
Стрелча в Априлското въстание
 
16.10 – 16.20 – д-р Иван Иванов, гр. Пирдоп
За участието на жителите от селата Смолско и Каменица
в Априлското въстание от 1876 г.
 
16.20 – 16.40 – кафе пауза 
 
 
Председател: проф. д.и.н. Щелиян Щерионов 
Секретар: Светлана Мухова
 
 
16.40 – 16.50 – Ирина Ботева, ИМ – Панагюрище 
Защо Панагюрище?
(Панагюрище в навечерието на Априлското въстание – 
икономика и духовност)
 
16.50 – 17.00 – доц. д-р Наталия Няголова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и
Московски държавен университет „М. В. Ломоносов”
Априлското въстание от 1876 г. на страниците на „Ratna kronika” – аспекти на романтичната интерпретация
 
17.00 – 17.10 – Методи Навущанов, ИМ – Панагюрище 
Из фонда на Исторически музей – Панагюрище – ятагани
 
17.10 – 17.20 – доц. д-р инж. Георги Маринов, Клуб „РАВ и РЛТ“ към Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва „Генерал Георги Ямаков“
Оръжието на участници в Априлското въстание 1876 г.
 
17.20 – 17.30 – Мария Деянова, ИМ – Карлово 
Възрожденската община в Карлово и участието в борбата за национално освобождение
 
17.30 – 17.40 – Софка Тенчева, ИМ – Батак 
Април 1876. Икони от фонда на Исторически музей – Батак
 
Дискусия
 
18.15 – 19.00 – Представяне на книгата на проф. Илия Тодев „Батак в Априлското въстание – и в българската памет", Изд. „Захарий Стоянов”. С., 2019.
 
20.00 – Коктейл в ресторант „Каменград”
 
 
13 май 2021 г. (четвъртък)
9.00 – 9.30 – на кафе в Исторически музей – Панагюрище 
Зала в Исторически музей
Председател: доц. д-р Пламен Божинов
Секретар: гл. ас. д-р Даниела Вичкова
 
9.30 – 9.40 – Проф. д.и.н.  Щелиян Щерионов, Институт за изследване на населението и човека – БАН
Гръцки извори за Априлското въстание
 
9.40 – 9.50 – доц. д-р Радослав Спасов, СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет
Отзвукът от Априлското въстание и английската дипломация
 
9.50 – 10.00 – проф. д-р  Красимира Табакова, СУ „Св. Климент Охридски”
Априлското въстание в действащите български учебници  
 
10.00 – 10.10 – д-р Тотка Григорова, Кирило-Методиевски научен център при БАН
Изображения на славянските просветители от Панагюрския край (втората половина на XIX век) 
10.10 – 10.20 – д-р Момчил Маринов и Радослав Петков, ИМ „Искра“ – Казанлък
Априлското въстание и българските розотърговци
 
10.20 – 10.30 – докторант Владимир Терзиев, СУ„Св. Климент Охридски“
Априлското въстание и медицинската общественост –  основни тенденции, постижения и слабости в историографията
 
10.30 – 10.40 – д-р Десислава Костадинова, ИИстИ – БАН 
Димитър Страшимиров – изследовател на Априлското въстание
 
10.40 – 10.50 – доц. д-р Мариана Няголова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Оценката на Априлското въстание в българската историческа психология, в периода 1935 – 1945 г.
 
10.50 – 11.00 – Севдалина Попова, ИМ – Белово 
Участието на Белово в Априлското въстание /1876 г./ през погледа на очевидеца Никола Йонков Владикин
 
11.00 – 11.10 – Стоян Иванов, ИМ – Клисура 
Съграждането на паметта в Клисура
 
11.10 – 11.20 – Катя Зографова, Национален литературен музей – София
Фигурата на лейди Емили Странгфорд в историята и литературата на България след 1876 г.
 
Обща дискусия
 
Закриване на конференцията
 
Посещение на музейните обекти в Панагюрище
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Забележка:
1. Всички допълнителни промени по време на конференцията се решават и извършват от председателите и секретарите на секции.
2. Срок за представяне на материалите за печат – на електронен носител и хартиен отпечатък:
- І-ви срок – в деня на конференцията на председателите и секретарите на секции; 
- ІІ-ри  срок – до 30 юли 2021 г. 
     На адрес: 
Исторически музей – Панагюрище 4500, ул. „Райна Княгиня” № 28
e-mail: histmuzpan@abv.bg  

Отзиви за нас

Почетът с българската история е вълнуващ. Особено значим става със съдействието на служителите. Много благодаря на всички сътрудници на музея! Много музеи сме обиколили, но такова грижовно,съпричастно отношение, както почувствахме тук, никъде не ни бе оказано.

Благодарим!

133 СУ, гр. София

 

133 СУ, гр. София

Нашите приятели

035761940За връзка с нас!

Полезни връзки

Контакти

За връзка с нас

Tel: 0357 62012; 0357 63712

гр. Панагюрище

ул. Райна Княгиня 28

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.