доц. д-р Атанас Шопов

УСПЕШЕН ПРОЕКТ И НОВА ЕКСПОЗИЦИЯ В ХАДЖИДИМИТРОВАТА КЪЩА

В горещия след обед на 1 юли 2022 г. в двора на Исторически музей – Панагюрище се откри обновената Хаджидимитрова (синя) къща. Цялостния проект „Текущ ремонт и обновяване на експозицията в Хаджидимитрова (синя) къща – гр. Панагюрище“ беше осъществен благодарение на благородния дарителски жест на фондация „Лъчезар Цоцорков“.
На откриването присъстваха дарителите от фондация „Лъчезар Цоцорков“ – Атанаска и Димитър Цоцоркови и екипът на фондацията; Пламен Славов, секретар по образование, духовност и култура на президента на Р България; Екатерина Джумалиева, директор на Дирекция „Културно наследство музеи и изобразителни изкуства“ при МК; Никола Белишки, кмет на Община Панагюрище и Галина Матанова, зам.-кмет на Общината; директорите на музея в различни периоди от неговото развитие, бивши колеги и колеги от музеите в страната, гости от Панагюрище и страната.
С емоционално слово към присъстващите се обърна директорът на Исторически музей – Панагюрище доц. д-р Атанас Шопов.
„В Исторически музей – Панагюрище си дават среща поколения дарители. Едни, завещаващи своите колекции, а други сътворяват възможността те да бъдат представени пред широката аудитория – посетителите.
Преди 10 год. в съседство се откри уникалната зала трезор „Музей на Панагюрското златно съкровище“. Дарителски и родолюбив жест на проф. Лъчезар Цоцорков и минната компания „Асарел-Медет“ АД, която той ръководеше. Родолюбие, в което възпита и своите наследници и те продължиха неговия завет. То е въплътено в цялостното обновяване на Хаджидимитрова – синя къща с експозицията в нея. Реновирането се осъществи благодарение на финансовата подкрепа на фондация „Лъчезар Цоцорков“, основана от Атанаска, Димитър и Велислава Цоцоркови. Фондация „Лъчезар Цоцорков“ с дарителския си жест продължава да допринася за утвърждаването и съхраняването на родовата памет и духовните ценности на народа ни. С финансовата подкрепа на фондацията се реализира проекта: „Текущ ремонт и обновяване на експозицията в Хаджидимитрова къща – синя“. Той възлиза на обща стойност 130 000 лв. Проектът включва: текущ ремонт на недвижимата културна ценност; почистване и реставрация на културни ценности от наследството на Иван Деянов; изработване на нови витрини, рекламна дейност и експозиционна документация.
Експозицията е с акцент върху историческата и художествена стойност на културни ценности, свързани с периода на XIX и първата половина на XX век.“
Със съкровен спомен ни върна назад във времето Атанас Атанасов (директор на музея в периода 1972 – 1990 г.). Той разказа как Хаджидимитровата къща става част от музейния комплекс и Общината получава Дарение „Иван Деянов“. Атанас Атанасов предаде на Исторически музей – Панагюрище запазената кореспонденция между него в качеството му на директор на музея и Сава Деянов, относно даряване колекциите на Иван Деянов на Панагюрище.
От името на фондация „Лъчезар Цоцорков“ Димитър Цоцорков сподели удовлетворението си от успешната реализация на проекта. „В годината, в която се навършват 10 години от откриването на дарителската зала трезор на Панагюрското златно съкровище, продължаваме завета на моя баща да подкрепяме родолюбивите начинания на Историческия музей в Панагюрище“, каза Димитър Цоцорков.
Приветствие и благодарност към дарителите отправи кметът на Община Панагюрище Никола Белишки.
От името на Исторически музей – Панагюрище директорът доц. д-р Атанас Шопов връчи на фондация „Лъчезар Цоцорков“ Свидетелство за дарение и плакет за принос в развитието на музейното дело в Панагюрище и Панагюрския край.

Енциклопедията "Априлско въстание 1876 г. " вече е на бял свят

В края на месец декември 2021 г. излезе от печат първата Енциклопедия за Априлското въстание 1876 г. Нейни автори са доц. д-р Атанас Шопов и Десислава Костадинова, а предговорът е написан от доц. д-р Милен Куманов. Издателството е Фабер. Статиите са подредени по азбучен ред. Има и специално Упътване как да се ползва Енциклопедията. Вътре в публикациите е отредено съществено място на местните революционни комитети, както и на значими революционни дейци и войводи. Енциклопедията съдържа снимков материал на Панагюрския край и богата информация за събития и лица, свързани с Априлското въстание 1876 г. Издава с любезната подкрепа на Фондация „Асарел“, „Оптикс“ АД, Оптикоелектрон, Винарска изба „Румелия“ и с личното участие на семейство Иглика и Николай Михайлови и г-н Иван Ченчев.
 
Авторският екип им изказва
своята признателност и благодарност!

Излезе от печат книгата Райна Княгиня (Автобиография)

Излезе от печат книгата Райна Княгиня (Автобиография). Книгата е от издателство "Фабер",2021 г., а нейн съставител е доц. д-р Атанас Шопов. Преиздаването на книгата беше подкрепено от двама родолюбиви младежи - Евтим Евтимов и Станислав Илиев. Двамата се надяват, че така ще се допринесе за по - доброто разбиране на събитията около 1876 г. и на невероятната смелост и устойчивост на една млада жена, озовала се в центъра на въстанието против волята си, и въпреки това превърнала се в национална героиня от международна величина. Нека тази книга послужи на всички онези, които пазят и крепят духа на българската история.

Страници

Отзиви за нас

Почетът с българската история е вълнуващ. Особено значим става със съдействието на служителите. Много благодаря на всички сътрудници на музея! Много музеи сме обиколили, но такова грижовно,съпричастно отношение, както почувствахме тук, никъде не ни бе оказано.

Благодарим!

133 СУ, гр. София

 

133 СУ, гр. София

Нашите приятели

035761940За връзка с нас!

Полезни връзки

Контакти

За връзка с нас

Tel: 0357 62012; 0357 63712

гр. Панагюрище

ул. Райна Княгиня 28

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.