Дарители

http://museumpan.com/cenna-semeyna-relikva-postpi-vv-fonda-na-muzeyaДарители на Исторически музей Панагюрище

  

 

ИМЕНА НА ДАРИТЕЛИТЕ

 

 


 

 

ДАРЕНИЯ


"Оптикоелектрон груп" АД, инж. Иван Гарчев


Парични средства за реализиране на проект "Въвеждане на съвременни методи на представяне на растителния и животинския свят в Природонаучен музей"


Астроида" ООД, Коста Терзиев


Парични средства за реализиране на проект "Въвеждане на съвременни методи на представяне на растителния и животинския свят в Природонаучен музей"


"Хидрострой-Инвест" АД, Васил Поптолев


Парични средства за реализиране на проект "Въвеждане на съвременни методи на представяне на растителния и животинския свят в Природонаучен музей"


"Райна Княгиня-П" ООД, инж. Атанас Раленеков


Парични средства за реализиране на проект "Въвеждане на съвременни методи на представяне на растителния и животинския свят в Природонаучен музей"


"Галванопрактик Петров и С-е" СД, Красимир Петров


Парични средства за реализиране на проект "Въвеждане на съвременни методи на представяне на растителния и животинския свят в Природонаучен музей"


"Елит 2006" ЕООД, Любомир Петков


Парични средства за реализиране на проект "Въвеждане на съвременни методи на представяне на растителния и животинския свят в Природонаучен музей"


"Микро Вю Ендоскопи Оптик" АД, Марин Филин


Парични средства за реализиране на проект "Въвеждане на съвременни методи на представяне на растителния и животинския свят в Природонаучен музей"


"Бунай" АД, Стоян Мачеев


парични средства за Природонаучен музей


"Ковекс" ООД


Парични средства за Природонаучен музей


Проф. Лъчезар Цоцорков


Видеокасети на Христо Манчев


"Ковекс" ООД, инж. Румен Костов


Карти на гр. Панагюрище


Лайънс клуб - Панагюрище


Парични средства за Природонаучен музей


Продан Димитров Проданов


Символична скулптура на Райна Княгиня


Лила Цветанова Мачева


Нотариално заверени копия на документи на Искрьо Мачев


"Улпия" - Пловдив Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим - Велик Приорат България, Росица Кючукова-Николова


Парични средства за реставрация на книги

Андрея Николов Манев Преса за изглаждане на текстилни материали
"Екса" АД, Вася Пеева Парични средства
Георги Марков Раков Кантарен топуз, средновековен косер, касапски нож, майсторско свидетелство, акт за раждане от началото на XX в.
Недялко Савов Чоролеев Кожени дисаги за кон, бронзова муща
Стоян Иванов Бабеков - композитор, Диригент камерен Хор "Алилуя"

Кантата за П. Волов, кантата за Г. Бенковски, СД "Безсмъртните"

Ружа Иванова Вълчинова Панагюрище - 9 възрожденски светини, трицветни
Неда Тодорова Сотирова Картини на Ганчо Арсов, съпруг на Неда Сотирова, 5 бр.
Стоян Димитров Манолов Неиндетифицирани византийски монети, 7 бр.
Христо Нешов Нонов Етнографски материали, принадлежали на сем. на Иван поп Христов - поборник от с. Смилец
Сороптимист Интернешънъл Клуб Старинен Пловдив Втора Харитонова преправка "История Славянобългарска"
Регионална инспекция по околната среда и води Червената книга на България, I,II,III том
Петко Димитров Узунов Кърпа - Стамболка
Пенко Николов Пунтев Меден черковен дискос
РК "Традиция" гр. Панагюрище Кокарда на местната жандармерия на ИзточнаРумелия
Васил Николов Чамов Законо-проект на Княжество България за периода 1879-1885г.
Петя Сеферинкина П. Хилендарски " История Славянобългарска"; Берон "Рибен буквар"
Анна Делчева Попова 15 бр. лични вещи принадлежали на свещ. Недельо Иванов - поборник от с. Поибрене
Емили Петрова Тодорова Библия и документи на свещ. Петър Илчев
Анка Георгиева Паланкалиева

Шевна машина "Gritzner DurLach"

Саркис Георги Андонян В. Млада България, година I, бр. 14 от 13 май 1895 г.

Свилен Николаев Мишляков

Бойчо Николаев Мишляков

Владишка тетрадка "Ужасите в Пловдивския и Пазарджишкия край след Априлското въстание от 1876 г".
Коста Иванов Ушев Железни брадви - 2 бр, Медна тава
Петър Луков Шопов Меден тиган
Мария Стоянова Петкова Чапрази
Иван Симеонов Белопитов Лични вещи на Иван Белопитов и неговия баща век.
Иван Георгиев Игнатов Възпоменателна монета по случай 140 години от Априлското въстание 1876 г.
Костадинка и Любомир Лингови Бонжур, фустан, блуза, кърпа за глава и палто
Петър Кирилов Тодоров Препис на Постановление за обявяване на м. Оборище за строго охранителна историческа местност, Протокол от 25.05.1942 г. на комисията по чл.33 от Закона за горите, за Общинските гори на с.Бъта.
Васил Танчов Кацаров Гилзи за пушка, различен калибър - 8 бр., щик с метална кания за бойна пушка "Манлихер"
Д-р Никола Николов Историяславянобългарска, факсимилно и критичаско издание на Зографската чернова
Христо Павлов Щърбанов Парична сума от 1000 лв.
Иван Николов Белишки Монети-9 бр.
Лушка Емануилова Караянева Дарение от експедиционен отряд "Райна Княгиня"
Райна Иванова Стефанова Реплика на знамето на Райна Княгиня ; Реконструкция на знамето за учебна цел
Петър Георгиев Терзиев Монети с различен номинал
Лилянка Георгиева Цветанкова Риза и бонджур
Ненка Делчева Куртакова Книга "Панагюрище, неговото заселване, битие и въстание, автор Т. Манев
Таня Доганова-Христева Плоча Достойна ЕСТЪ, СД "Старобългарски песнопения, Списание "Авитохол"
Здравчо Димитров Здравчев Портрети на рода Футекови-Дипчеви
Александър Кирилов Алексиев Снимка на Василий Чолаков; снимка на свещ. Недельо Иванов. Лист с приписка от Иван Николов от П-ще средата на 19 век.
Иван Николов Белишки Пръстен, който е даван на всички от 27 Чепински полк
Петко Димитров Узунов Членска карта на Петко Димитров Узунов, снимки - 13 бр.; овчарска чаша
Благотворителна фондация на военния орден на огърлицата на света Агата от Патерно 29 бр. книги, дарени от Иван Цветков, председател на управителния съвет
Гина и Ирина Васеви Картини, акварел; худож. Иван Кадънков - 2 бр.
Петър Петков Драев, гр. Велинград Пръстен за принадлежност към 27 Пехотен Чепински полк
Стоян Митков Мачеев Препариран вълк
Инж. Лушка Апостолова Комплект от книги - "Златната роза", сборник разкази, принадлежност на Нешка Робева; "Български език за II - ри клас от 1964 г.
Никола Петров Кеков монети от различни периоди
Ненко Тодоров Нешев и Иван Илиев Врагов монети от различни периоди - 8 бр; пръстен - 1 бр.;върхове на стрели - 3 бр.; връх на копие - 1 бр.;желязна фибула - 1 бр.; част от катунар - 2 бр.
Стоян Димитров Димитров монети от различни периоди - 6 бр.;апликации - 1 бр.; малък предмет - брадва - 1 бр.
Д-р Станислав Кирилов Бадаланов Картина "Нестинарка", картина "Чайка над Дунава"
Тотка Лукова Кръстева Биберно палто
Сем. Дона и Тасо Тенекеджиеви ютия, везна, кобилица, рудан, терзийски ножици, китеник, козиняви черги
Антоний Иванов Кесьов Античен глинен съд
Петър Петков Драев Стъклени съдове - 3 бр.
Милен Христов Нанев Копие на ел. носител -СД и на хартиен носител на родословното дърво на Дудековия род, изработено през 1963 г. от Лука Дудеков - 2 бр.

Рада Иванова Чолакова

Фустан, фустанела и 2бр. престилки /фути/
Радка Георгиева Нонова Дърводелски инструменти и 7  бр. вретена
Стоян Димитров Каменна пластика с релефно изображение на риба
Ротари клуб - Панагюрище Фототипно издание на Лондонското четвероевангелие
Георги Радов Дилов Плетачна машина
Йорданка Димитрова Поибренска Преглед за двадесет и пет годишната дейност на Панагюрската популярна банка, 1935 г."
Иван Илиев Караджов "Миней. Месец август" и "Псалтир"
Маргарита Иванова Сапункьова  Бонжур
Ивайло Колев Колев Парично дарение
Генка Гърчева Черги и покривка за легло
Мария Николова Евтимова Терлици - 7 бр., покривка за маса, бало, покривка за легло
Радка Петрова Ракова - Атанасова Брадва, зъбци за тъкачен стан, икона, клещи и огниво
Стана Петрова Цветанкова Бонжур и риза
Петър Кирилов Тодоров Знаме-реплика
Петър Делчев Тухчиев Кокарда "лъвче"
Даниела Иванова Джунова Сребърна юбилейна монета
Доц. Стоян Лазаров Малък белонос гвенон
Петко Луков Младенов, село Баня Сребърен пръстен
Нистор Делчов Хаинов Картина "Победихме, отиваме си у дома"
Павлина Николова Делчева Китеници - 3 бр.
Янко Кунчев Белчов, Дора Кунчева Долджева Личен архив на Тодор Кунчев Белчов
Проф. дин Людмил Йорданов Спасов Книгата България и СССР 1917 - 1944 г.
Димитра Стоянова Узунова Кърпи за глава - 2 бр.; Престилка - 1 бр.
Петър Росенов Попов Картина, портрет на Райна Княгиня
Рашко Тодоров Белчов 200 бр. книги "Животоописанието ми"
Иван Недялков Захариев Орден за гражданска заслуга, дамски кръст, грамота за награда на Гана А. Захариева
Евтим Евтимов и Станислав Илиев "Райна Княгиня" Автобиография
Димитър Тодоров Шишков Монети- български, турски монети
Димитър Методиев Навущанов Юбилеен медал за 25 годишнината от Априлското въстание
Майя Вълчева Ценова Черги за постилане
Диана Николова Салапатийска Риза, торба, престилка и пътека
Ангел Атанасов Савов Монети, връх на стрела, каменно оръдие на труда
Стоянка Георгиева Христова

Черги - 4 бр.

Недялка Димитрова Наплатанова Руско мундирно копче
Катерина Георгиева Бояджиева Китеници, агнешки кожи, вълнен плат, терлици и кълбета
Адв. Даниела Доковска  https://museumpan.com/pancho-shopov-nasrchenie-za-svoboda
Георги Стоянов Джунов https://museumpan.com/evropeyska-noshch-na-muzeite

Димитър Цвятков Баров

Иванка Ангелова Венкова - Уливерова

Пистолети
Лушка Емануилова Караянева https://museumpan.com/muzeyniyat-fond-se-obogati-s-novo-darenie
Димитър Цвятков Баров Ловна пушка, патрони, пистолет "Макаров", бойни патрони, стоп патрони, метална касета за съхранение на оръжие
Нона Стоянова Белишка https://museumpan.com/darenie-obogatyava-fonda
Радка Тодорова Караколева Буталка, кърпа и снимка
Цонка Динкова Иванова https://museumpan.com/novo-darenie-za-muzeya-2
Радка Делчева Попниколова https://museumpan.com/muzeyat-poluchi-novo-darenie-0
Методи Павлов Горгоров https://museumpan.com/zapochvame-sedmicata-s-novo-darenie
Георги Атанасов Паланкалиев https://museumpan.com/cenno-darenie-za-muzeya
Ангелина Иванова Станчева https://museumpan.com/novo-darenie-postpi-v-muzeya-0
Цветана Георгиева Чернева - Годжевъргова Ракла
Николай Николов Даскалов Медал и удостоверение, медал на Министерство на вътрешната търговия и услуги - отличник 
Георги Луков Костурков https://museumpan.com/cenno-darenie-za-muzeya-0
проф. д.и.н Щелиян Димитров Щерионов Библиотечни книги по опис / 15 броя/
Анна Петкова Сейменова Шевна машина "Lada"
Живко Ангелов Келешов  Риза, плетена рокля, плетен шал и униформа
Стойко Спасов Кирчев  и Станислава  Атанасова Кирчева Парично дарение
Фондация "Лъчезар Цоцорков" Парично дарение
Лайънс клуб-Панагюрище Парично дарение
Стоян Димитров Димитров  https://museumpan.com/muzeyat-se-obogati-s-novi-dareniya
Игнат Иванов Лулов Фотоапарат "Смена символ", ризи изработени от "Ритон-П" Панагюрище
Ивана Георгиева Радомирова, УС на Пивоварите в България https://museumpan.com/svetl-spomen-za-zhoro-0
Донка Делчова Натова Куфар, дървени буркани за подправки, дървен джурлук, дървено вретено, закачалка, аршин, табличка, дървена бухалка, газена лампа, части за стан, съд за печене на кафе, царевица, леблебия
Манол Николов Кроснаров Пишеща машина " Rheinmetal" в кутия

 

 

Отзиви за нас

Почетът с българската история е вълнуващ. Особено значим става със съдействието на служителите. Много благодаря на всички сътрудници на музея! Много музеи сме обиколили, но такова грижовно,съпричастно отношение, както почувствахме тук, никъде не ни бе оказано.

Благодарим!

133 СУ, гр. София

 

133 СУ, гр. София

Нашите приятели

035761940За връзка с нас!

Полезни връзки

Контакти

За връзка с нас

Tel: 0357 62012; 0357 63712

гр. Панагюрище

ул. Райна Княгиня 28

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.