исторически музей

145 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

В спомените, писани след Освобождението, в устните предания се долавя неповторимото обаяние, което Апостолът Васил Левски е оставил със своето присъствие в града. Найден Дринов, Филип Щърбанов, Тодор Манев, Георги Зафиров, Георги Манев и други се спират на идванията на Левски в Панагюрище, но едва монографията „Левски в панагюрския край” на краеведа Атанас Сугарев, публикувана в „Летопис на панагюрския край”  хвърля обилна светлина върху дейността му в селището.

Атанас Сугарев счита, че Апостолът посещава Панагюрище пет пъти: през 1869 година, когато проучва почвата за бъдещата комитетска дейност; през есента на 1870 година, заедно с Георги Данчов и Матей Преображенски, когато, според него, полага основите на революционния комитет; през есента на 1871 година, заедно с Ангел Кънчев и Димитър Общи, когато окончателно се оформя състава и заклева Панагюрския комитет и два пъти през 1872 г. – в края на септември и началото на октомври, и през декември.

До нас достигат сведения, в които се твърди, че при идването си през декември 1872 година в Панагюрище от Лековата къща /сега недвижима културна ценност/, Апостолът пише и изпраща по куриер писмото до поп Кръстьо, в което го предупреждава да постави в ред сметките на комитета, защото му предстои проверка.  В спомените си Найден Дринов разказва „... При последното си дохождане беше много разгневен, искаше да отиде през Пирдоп за Тетевенско, да убива Димитър Общи за постъпката му по обирането на пощата, но по съветите на приятели, защото вече беше потърсен от властите, той се завърна...”

Делото на Апостола попада на благодатна почва в Панагюрище. Покрусени от безвременната му смърт, панагюрските комитетски дейци продължават тайно народната работа и чакат сгоден случай, за да се приобщат към народната борба.

Всичко това потвърждава думите на историка Димитър Страшимиров: „Априлското въстание, което пламна само три години след смъртта на Апостола, почива непосредствено върху ония основи, които сам Левски положи”.

110 години от рождението на Михаил Савлеков

На този ден през далечната 1908 г. в Панагюрище се ражда Михаил Евдокиев Савлеков. Още като ученик в панагюрската Педагогическа гимназия започва да се занимава с естествознание. След завършване на гимназията става учител. Впериода 1926 г. - 1927 г. той е учител в с. Мечка (днес с. Оборище). Дълги години е директор на НУ "Сава Радулов" в Панагюрище. До пенсионирането си преподава на най-малките ученици.

През 1930 г. започва да изучава препараторското изкуство в курса на учителя Стоян Керин и става един от най-добрите му ученици.

В продължение на 5 години събира около 250 препарирани птици, бозайници, влечуги, насекоми и др., и подготвя изложба. Тя се открива на 1 август 1935 г. в бившето училище “Д-р Лонг”. След закриването й той предава една част от експонатите на девическото училище в Пловдив, а другата в училище "Сава Радулов"– Панагюрище.

През 1953 г. в него се заражда идеята за създаването на малък музей при Ловно-рибарското дружество, където е работил по това време като ръководител на културно-масовата дейност. За кратко време събира и обработва нови 75 експоната поставени в специален шкаф. Целта на тази музейна сбирка е да запознава младите ловци с най-често срещаните животни в Панагюрския ловен район.

По-късно дарява тези експонати на Историческия музей, където през 1970 г. по негова инициатива се открива Природонаучна експозиция.

Като член на ръководството на Ловно-рибарското дружество развива активна популяризаторска дейност. Награден е със златна значка на Българския ловно-рибарски съюз.  

Умира през 1973 г. 

ПОКАНА ЗА АНТАРКТИЧЕСКА СРЕЩА

АНТАРКТИДА – СТУДЕНИЯТ ЮГ”

Книгата “Антарктида – студеният юг“обобщава наученото и видяното от общо 25 български експедиции, проведени до Белия континент. Благодарение на тези експедиции и на всички участници в тях, но най-вече на техния вдъхновител и ръководител – проф. Христо Пимпирев, Антарктида променя животи. Книгата на проф. Пимпирев дава различни гледни точки към преживяването на Ледения континент, към срещата на човека и науката с природата. „Антарктида – студеният юг“ е увлекателен и емоционален разказ за живота сред ледове и пингвини. Личен дневник на човек, дръзнал да преодолее предразсъдъци, да преодолее страха и да намери хармония там, където никой не би предполагал.
 

НЕПОЗНАТАТА ЮЖНА ЗЕМЯ – TERRA AUSTRALIS INCOGNITA“

Алманахът “Непознатата Южна земя – Terra Australis Incognita” има за цел да събере и направи достъпни повечето известни досега географски карти, изобразяващи Антарктида от древността до днес. Специално внимание се обръща и на българския принос в картографията на непознатата южна земя. Тази книга е своеобразен апел за опазване на континента и съхраняване на уникалната му флора и фаунa.

Страници

Отзиви за нас

Почетът с българската история е вълнуващ. Особено значим става със съдействието на служителите. Много благодаря на всички сътрудници на музея! Много музеи сме обиколили, но такова грижовно,съпричастно отношение, както почувствахме тук, никъде не ни бе оказано.

Благодарим!

133 СУ, гр. София

 

133 СУ, гр. София

Нашите приятели

035761940За връзка с нас!

Полезни връзки

Контакти

За връзка с нас

Tel: 0357 62012; 0357 63712

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.