Новини

100 години от смъртта на акад. Атанас Петров Шопов

Името на Атанас Петров Шопов се нарежда сред „Строителите на съвременна България”. Той е роден на 18 януари 1855 г. в Панагюрище. Направил първите стъпки в образованието си в родния град, Шопов има възможност да учи по-късно във Военномедицинското училище в Цариград.
Последователността и стремежът на Шопов да работи за българската национална кауза проличават още по време на учението му в Цариград, като дописник на българските вестници и активен участник в дейността на Българското печатарско дружество „Промишление”, образувано в Цариград през 1870 г. по идея на П. Карапетров. Той помага за разкриване на зверствата при потушаването на Априлското въстание през 1876 г. А. Шопов участва в Руско-турската война от 1877-1878 г. По-късно завършва право в Петербург и специализира в Париж и Виена.
Високото образование на Шопов му вещае добра кариера като юрист. Обаче като апелативен съдия в София, той работи кратко време. След това редактира в. „Отечество” от неговото основаване. Като редактор на органа на Консервативната партия, той се задържа около шест месеца, тъй като постъпва на работа в Българската екзархия в Цариград. Неговото назначаване в Екзархията не е изненада, защото вече е показал, че е достоен за това с делата си.
Задълбоченото познаване на националните проблеми на Балканите от А. Шопов и в този контекст тежненията, които стоят пред българите, са оценени високо от екзархийските дейци и българските държавници.

Така Шопов има възможност да се включи във вихъра на политическите събития на Балканите. Като главен секретар на Българската екзархия (1884-1897), български търговски агент (1897-1909) и пръв генерален консул в Солун (1910-1912), се сблъсква с изключителните трудности, пред които е изправена българската дипломация за решаване на противоречията, заложени на Балканите вследствие политиката на великите сили.
Атанас Шопов записва трайно своето име в книжовното научно поприще. За тази негова научна дейност той е избран за редовен член на Българското книжовно дружество през лятото на 1884 г. (преименувано по-късно в БАН).
Свои трудове той издава на френски език, като ги подписва с псевдонима „Офейков”, а някои от кореспонденциите поместени във в. „Марица”, Шопов подписва с псевдоним „Дреновина”.
Атанас Шопов умира на 7 април 1922 г. в София. Във връзка с неговата смърт в. „Мир” помества статия за живота, книжовната и обществената му дейност. „Шопов – пише авторът на статията – служи с преданост и себеотрицание, каквито виждаме у онова наше поколение, което израстна и се оформи през епохата на нашето Възраждане...”.
Списание „Славянски глас” също помества статия за неговия живот и дейност, в която се отбелязва: „Атанас Шопов беше колкото усърден и неуморен, толкова скромен общественик и писател. И той е един от последните мохикани от дейците на пълното ни Възраждане...”

Отзиви за нас

Почетът с българската история е вълнуващ. Особено значим става със съдействието на служителите. Много благодаря на всички сътрудници на музея! Много музеи сме обиколили, но такова грижовно,съпричастно отношение, както почувствахме тук, никъде не ни бе оказано.

Благодарим!

133 СУ, гр. София

 

133 СУ, гр. София

Нашите приятели

035761940За връзка с нас!

Полезни връзки

Контакти

За връзка с нас

Tel: 0357 62012; 0357 63712

гр. Панагюрище

ул. Райна Княгиня 28

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.