Новини

Успешно се реализира проектът "Обновяване на мемориални експозиции в Дудекова къща и Тутева къща"

В периода от 1 юли 2020 г. до края на м. октомври 2020 г. в Исторически музей – Панагюрище се реализира проект „Обновяване на мемориални експозиции в Дудекова къща и Тутева къща“. Проектът е финансиран от Министерство на културата по обявена конкурсна сесия на тема: „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“ и Община Панагюрище. Целта е да се обнови и представи по нов съвременен начин фотодокументалната част на експозициите в Дудекова къща и Тутева къща.

Двете къщи – Дудекова и Тутева, са уникални паметници на възрожденската архитектура, недвижими културни ценности с категория „национално значение”.

Къщата на Петър Дудеков е една от последните „крепости” на въстанието от 1876 г. в Панагюрище. В нея, при нахлуването на османските войски и башибозук на 30 април 1876 г., са се крили десетки жени, деца и старци. Тя е от малкото къщи неопожарени, съхранили спомена от Април 1876 г. Къщата е строена в периода 1853 – 1856 г. по архитектурен план, характерен за пловдивския тип възрожденски къщи. От 1953 до 1964 г. в къщата се помещава експозицията на Историческия музей. Днес в нея е представена историко-етнографска експозиция, показваща бита на заможния панагюрец до Освобождението. Подредбата отразява проникването на европейския стил и мода в традиционния бит на българина от епохата на XIX век. Реставрирана е основно през 1990 – 1996 г. с нова експозиция, в която акцент е Мемориалът на загиналите. Фотодокументалната част от експозицията представя родовете Дудекови и Щърбанови, превръщането на къщата в болница от лейди Странгфорд и щаб на руското командване на ген. Дандевил през 1877 г. Текстове на съвременници, разказват за бита на богатите панагюрци и идентифицирането им като европейци.

За Тутева къща липсва точна година на построяването й. При нея са регистрирани три етапа на строителство. Първият, най-ранният, е талпено (дървено) жилище, характерно за 17 век. След опожаряването й при кърджалийските нападения в края на 18-и и началото на 19 век, оцелялата част е преизградена като паянтова конструкция на един етаж с дървен плет, обмазан с глина. Третият етап от строежа е появата на втори етаж с  представителна функция, отделен със закрито външно стълбище. Изографисана е през 1875 г. от панагюреца Иван Марков Гълъбов. Запазена е автетичната дървена входна врата – порта, през която излизат Апостолите и членовете на Панагюрския революционен комитет на 20 април 1876 г. Къщата е реставрирана в периода 1990-1992 г. В нея е разположена експозиция „20 април“. Тя е изработена в началото на 90-те години на XX век и представя един от върховните моменти в историята на Панагюрище и на българския народ – 20 април 1876 г. – обявяване на Априлското въстание. Експозицията на къщата е разположена на двата етажа. В гостната, чрез вълнуващи текстове и снимки на част от участниците, е представен върховият момент на обявяването на въстанието. Копието на Карловското знаме в експозицията, с което е обявено въстанието в Панагюрище, засилва още повече величието на момента и оставя трайни впечатления у посетителя. Фотодокументалната част от експозицията представя живота на семейство Тутеви, допълва информацията за охраната на къщата по време на подготовката на въстанието и запознава посетителя с родолюбивия акт на дарение на къщата от наследниците на Иван Тутев.

Чрез реализирането на проекта с новото художествено оформление на табла и анотации от съвременни и устойчиви материали, с допълване на текстовете на руски и английски език постигаме:

  • По-добра визия и лесно възприемане на поднесената информация;
  • Преведените текстове, които са достъпни за чужденците, спомагат за разбирането на процесите, протичащи в българското общество. XIX век е векът на нациите и националните държави. Така че със събитията станали в Панагюрище и България, ние се идентифицираме с общоевропейските процеси и влиянието на идеите на френската революция.
  • Привличане на по-широк кръг социални и етнически групи, които се запознават с бита на българина през XIX век и събитията през епохата на Българското възраждане.
  • Възможност за поддържане и обслужване на експозициите по-добре, максимално е намалено вредното влияние на влага и температурни амплитуди.

Обновяването на експозициите дава възможност за провеждане на специализирани беседи и уроци пред публики от различни възрастови, социални и етнически групи. Експозицията допринася за по-доброто възприемане и разбиране на епохата на Възраждането и драматизма на Априлското въстание от 1876 г. Създава се възможност за засилване на връзката между „училището в музея и музеят в училището” чрез организиране на съвместни прояви, инициативи и мероприятия с образователна цел. Подобряват се условията за организиране на конкурси за учащи, на тиймбилдинги в търсене на факт, име или детайл, което ще привлече вниманието и интересът.

Участници в реализирането на проекта са: доц. д-р Атанас Шопов – директор на ИМ –  Панагюрище и ръководител на проекта, Ирина Ботева – главен уредник и уредниците Петя Маноилова и Владислав Влайков. Партньори по проекта са: СУ "Нешо Бончев", в-к "Оборище" и в-к "Време 2001". Изпълнител на дейностите по пректа е ИК „Оборище“ ЕООД.

Отзиви за нас

Почетът с българската история е вълнуващ. Особено значим става със съдействието на служителите. Много благодаря на всички сътрудници на музея! Много музеи сме обиколили, но такова грижовно,съпричастно отношение, както почувствахме тук, никъде не ни бе оказано.

Благодарим!

133 СУ, гр. София

 

133 СУ, гр. София

Нашите приятели

035761940За връзка с нас!

Полезни връзки

Контакти

За връзка с нас

Tel: 0357 62012; 0357 63712

гр. Панагюрище

ул. Райна Княгиня 28

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.