Информация

Информация за посетителите

Исторически музей Панагюрище

Работно време  за посещение на музея
 
 • всеки ден от 9:30 ч. - 17:00 ч. 
 • всеки понеделник - санитарен полуден до 12.00 ч.
 • 13,00 – 13,30 ч. – обедна почивка на касата
 • 12,30 – 13,00 ч. – обедна почивка на магазина
 • 13,00 – 13,30 ч. – обедна почивка (събота и неделя) - къща музей "Райна Княгиня"
 • 12,00 – 13,00 ч. – обедна почивка на Природонаучен музей, Тутева и Лекова къщи
 • в събота и неделя за посещение са отворени Музеен комплекс и къща музей "Райна Княгиня"
 • касата спира да продава билети в 17,00 ч.
 • до 17,30 ч. посетителите напускат експозициите и сградите на музея.
 • музеят не работи на 1 януари, 24 и 25 декември

Безплатни дни за посещение на музеите през годината

 • 18 май - Международен ден на музеите
 • Нощта на музеите (всяка година е на различна дата)
 • безплатен ден за посещение на музея - всеки последен понеделник от месеца - 12.00-17.00 часа
Входни такси за посещение на всички музеи
 • вход за хора с уврежданиядеца от социални домоведеца до 7 г. възраст и организирани групи от  училищата на Община Панагюрище - безплатен.
 • входни такси за посещение на Музеен комплекс (зала трезор "Панагюрско златно съкровище", експозиция "Археология", експозиция "Априлско въстание", Дудекова къща, макет на Панагюрска занаятчийска чаршия, Синя Хаджидимитрова къща), Тутева къща,  Лекова къщакъща - музей  Райна Княгиня и Пиродонаучен музей:
 • за туристи /възрастни/ - 12 лв.;
 • за туристи - учащи /ученици и студенти/ и пенсионери - 6 лв.   

 Входни такси за посещение на Музеен комплекс (зала - трезор "Панагюрско златно съкровище", експозиция "Археология", експозиция "Априлско въстание", Дудекова къщамакет на Панагюрска занаятчийска чаршия, Синя Хаджидимитрова къща):

 • за туристи /възрастни/  - 10.00 лв.
 • за туристи /учащи и пенсионери/ - 5.00 лв.                    

При желание да бъдат посетени само музейните обектиТутева къща и Лекова къщаПриродонаучен музей и къща - музей Райна Княгиня – обща такса:

 • за туристи /възрастни/ - 5.00 лв.                   
 • за туристиучащи /ученици и студенти/ и пенсионери – 3.00 лв.     
 • Тематична беседа - 20.00 лв. - изнася се само по предварителна заявка.
 • Обзорна беседа - 30.00 лв.
 • Екскурзоводно обслужване из всички музейни обекти - 50.00 лв. - в събота и неделя не се предлага.
 • Ползване на аудиогайд в зала - трезор"Панагюрско златно съкровище" - 1.00 лв.

 Входни такси за посещение само на Тутева къща и Лекова къща:

Исторически музей Панагюрище

 •  за туристи /възрастни/ - 3.00 лв.
 • за туристиучащи и пенсионери – 2.00 лв.

Входни такси за посещение само на къща - музей "Райна Княгиня":

 • за туристи /възрастни/ - 3.00 лв.
 • за туристи /учащи и пенсионери/ - 2.00 лв.

 Входни такси за посещение само на Природонаучен музей:

 •  за туристи /възрастни/ - 3.00 лв.
 • за туристиучащи и пенсионери – 2.00 лв.
 •  беседа за организирана група в един музей - 20.00лв.

  Цени на услуги

 • За любителско фотозаснемане - 10.00 лв.
 • За професионално фотозаснемане на експонат, за издаване на албуми, дипляни, пътеводители, сувенири и др. - 50.00 лв.
 • За професионално фотозаснемане на експозициите в залите на исторически музей, на другите музейни сгради, на пространства,

в които се намират движими и недвижими културни ценности, стопанисвани от музея, за издаване на албуми, дипляни, пътеводители, сувенири и др. - 150.00 лв.

 • За любителско видеозаснемане - 30.00 лв.
 • За професионално видеозаснемане на експонат, за издаване на албуми, дипляни, пътеводители, сувенири и др. - 100 .00 лв
 • За професионално видеозаснемане на експозициите в залите на исторически музей, на другите музейни сгради, на пространства, в които се намират движими

Синя Хаджидимитрова къщаи недвижими културни ценности, стопанисвани от музея, за издаване на албуми, дипляни, пътеводители, сувенири и др. - 300.00 лв.

 • За наем на музейни помещения - 50.00 лв. на час, но не повече от 200.00 лв. на ден
 • За наем на музейни пространства за извършване на граждански ритуали - 200. 00 лв.
 • За наем на зала-трезор за граждански ритуал или в експозиция на Исторически музей - 300.00 лв.
 • За професионално фотозаснемане /видеозаснемане/ след извършване на гражданския ритуал в Исторически музей - 100.00 лв.
 • За извършване на препис и препис - извлечение на документи от основния, обменния и научноспомагателен фонд на музея:
 1. За първа страница - 5.00 лв.
 2. За всяка следваща страница - 2.50 лв.
 • За извършване на справка за наличието на документи и движими културни ценности в основния, обменния и научноспомагателен фонд на музея:
 1. За устна справка - 7.00 лв.
 2. За писмена справка - 10. 00 лв.
 • За извършване на ксерокс услуги:
 1. Копиране на една страница - 0.10 лв.
 2. За двустранно копиране - 0.15 лв.
 3. За сканиране и записване на магнитен носител и преносима памет за страница - 2.00 лв.
 4. За записване на магнитен носител  - 1.00 лв.
 5. Такса за ползване на музейната библиотека - 1.00 лв

Отзиви за нас

Почетът с българската история е вълнуващ. Особено значим става със съдействието на служителите. Много благодаря на всички сътрудници на музея! Много музеи сме обиколили, но такова грижовно,съпричастно отношение, както почувствахме тук, никъде не ни бе оказано.

Благодарим!

133 СУ, гр. София

 

133 СУ, гр. София

Нашите приятели

035761940За връзка с нас!

Полезни връзки

Контакти

За връзка с нас

Tel: 0357 62012; 0357 63712

гр. Панагюрище

ул. Райна Княгиня 28

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.