ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПРИВЕТСТВАМЕ С "ДОБРЕ ДОШЛИ" В САЙТА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПАНАГЮРИЩЕ

Ще се радваме това виртуално посещение да събуди желанието Ви да преоткриете и да идвате в нашия красив град, който има прекрасни природни дадености и богата културна история. Панагюрище се гордее с един от големите музеи в България, съхранил родовата ни памет и гордостта ни на достойни наследници. Ще имате възможност да видите както културно-исторически паметници с висока стойност, така и ценни колекции от книги, шедьоври на българската възрожденска архитектура, на изобразителното, пластичното и приложното изкуство. Всичко това е свързано с многовековното минало на нашия край, оставило ярък отпечатък върху съвременната идентичност на всеки панагюрец, а и на всеки българин. На гостите от чужбина бихме отделили специално внимание, така че първото им пребиваване тук да не бъде последно, а да идват и със свои приятели, които да стават и наши приятели. Очакваме Ви с радост и добронамереност!

Доц. д-р. Атанас Шопов, директор на Исторически музейгр. Панагюрище

 

Почитаме 1 ноември - Ден на народните будители

 

Първи ноември – денят, в който отдаваме почит на просветените и знаещите, на будните хора. Ден на почит и преклонение пред подвига на българите, които довеждат българския дух до решимостта да поведе борба за държавен суверенитет. След четири века закъснение българският народ стремително излиза от вековния си сън и започва своя духовен и културен възход.  В него се пробуждат нови сили и нови исторически прозрения. Тези процеси са наречени с хубавата българска дума Възраждане, а дейците и двигателите на това изключително по своя характер движение – със синовно преклонение са назовани – народни будители.

Денят на народните будители започва да се чества от 1922 г. и е посветен на делото на книжовниците, просветителите, учителите, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал, сред които Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, д-р Петър Берон, Васил Априлов, Неофит Бозвели, братята Миладинови, но и на  борците за национално освобождение – Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Любен Каравелов, Георги Бенковски, Панайот Волов и много други.

Съществен е приносът, който внасят в националната ни култура, просвета,  революционна мисъл и дейност панагюрците: Сава Радулов, проф. Марин Дринов, Нешо Бончев, Петър Карапетров, Василий Чолаков, Павел Бобеков, Райна Попгеоргиева Футекова – Райна Княгиня, акад. Атанас Шопов.

В денят на почит и преклонение пред подвига на будните хора, пред паметника на една от най-обаятелните личности на Възраждането, на Априлското въстание, на духа на панагюреца, а именно Павел Бобеков – главен учител в класното училище, председател на читалището, поучавал редовно панагюрци със сказки от амвона на църквата, но в същото време и застанал начело на панагюрските въстаници в Априлското въстание като хилядник – главнокомандващ и председател на Привеременното правителство бяха поднесени в знак на признателност цветя от председателя на Общинския съвет Панагюрище г-н Христо Калоянов, от ръководството на Община Панагюрище, от Исторически музей-Панагюрище, от училищата на територията на града.

Честит празник! Нека този ден ни напомня завинаги, че България е била и ще пребъде във вековете!

СТАНОВИЩЕ на Исторически музей-Панагюрище, относно вписване на личности на Мемориалната стена, намираща се в музейния комплекс

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е

на Исторически музей – Панагюрище

Относно: Вписване на личности на Мемориалната стена,

намираща се в музейния  комплекс

 

Уважаеми Дами и Господа,

В последните няколко дни се разрази дискусия относно това кой, как и защо да бъде вписван на Мемориалната стена в ИМ – Панагюрище. Немалко са и въпросите: Защо мълчи музеят? Какво е мнението на институцията – директор и специалисти?

На стената, открита на 20 април 2006 г., са поставени ликовете на личности, след широко обществено обсъждане, избор по критерии и решение на Общински съвет – Панагюрище.

Като директор на музейната институция се считам за задължен да изразя становището на специалистите, работещи в нея.

Ние подкрепяме предложението за:

  1.  Вписване името на Атанас Сугарев на Мемориалната стена. Мотивите, за което са  общественик, краевед, педагог, фолклорист, читалищен деец, музеен деятел, публицист, училищен ръководител, журналист и т.н.
  2. Братята Павел, Петко и Михо Дейкови са откриватели на Панагюрското златно съкровище, извършили безпрецедентен морален подвиг в неговото опазване и  предаване на държавните власти, съхранили за науката безценен артефакт от елинистическата епоха и нейната култура; шедьовър на древната торевтика без аналог в световната история и култура. Панагюрското златно съкровище превръща България и Панагюрище в  притегателен център за развитието на културно-историческия туризъм, чиято визитка е украсена от това уникално съкровище. Така че в залата-трезор „Панагюрско златно съкровище“ да бъдат поставени барелефи на откривателите му, каквато идея всъщност съществуваше. По този начин ще бъде отдадена заслужена почит на братя Дейкови във връзка със 70-годишнина от откриването му.
  3. Същеврeменно Исторически музей – Панагюрище предлага на Мемориалната стена да бъдат вписани имената на:

 -  Ген. Стою Петков Брадистилов като национално признат военен деец, участник в Сръбско-българската война, прославен пълководец от Балканските войни, достигнал във военната си кариера до офицерското звание генерал-лейтенант.

 

-   Цветана Маркова Костуркова - художник

       -   Панчо Петров Шопов като деец на Комитета „Бележити панагюрци“ и създател на неговия архив, краевед, публицист, координатор по написването и издаването на сборниците за Панагюрския край, читалищен деец, журналист и т.н.

       -  Недьо Горинов като педагог, читалищен деятел, член на Комитета „Бележити панагюрци”, публицист, популяризатор на делото на Марин Дринов и Нешо Бончев, създател на химна на Средна гора, краевед, журналист, музеен работник, предложил за патрон на гимназията в града името на Нешо Бончев.


Дами и Господа,

С годините все повече ще се увеличава интереса за вписването личности на Мемориалната стена. Естествено, всеки има своето място в развитието на Панагюрския край и навярно ще се реализират идеите за алеи на дейците на културата и изкуството и др.

Навярно е наложително всички предложения за вписването на Мемориалната стена да се:

-          подлагат на широко и обосновано обществено обсъждане;

-          да се разработи статут с критерии, на които да  отговарят предложените личности за вписването на Мемориалната стена;

-          да се създаде междуведомствен орган, в който да бъдат привлечени специалисти от различни сфери.

            Музейната институция протяга ръка на всички за партньорство при реализацията на благородните инициативи.
           

30. 10. 2018 г.                                                                        С уважение,

гр. Панагюрище                                                                           доц. д-р Ат. Шопов

                                                                                            Директор на Исторически музей

 

„Поздравъ отъ Панагюрище“ Том 1

Старо Панагюрище

На 2 ноември 2018 г. /петък/ от 17:30 ч. в Исторически музей-Панагюрище ще се състои официално представяне на книгата „Поздравъ отъ Панагюрище“ Том 1.

Автор и съставител - Стоян Радулов, дългогодишен журналист, сценарист и документалист в Панагюрище и в София.

Книгата е посветена на старо Панагюрище. В нея могат да се видят фотографии, стари снимки и документи, разказващи цяло столетие от историята на града.

П О К А Н А

Арт - клуб "Асарел - Медет" и Исторически музей - Панагюрище Ви канят на вечер с творчеството на Ели Видева, носител на голямата европейска награда за поезия за 2017 г.


Дата и час: 24 октомври /сряда/ от 17:30 ч.


Място: Исторически музей, гр. Панагюрище

Страници

Отзиви за нас

Почетът с българската история е вълнуващ. Особено значим става със съдействието на служителите. Много благодаря на всички сътрудници на музея! Много музеи сме обиколили, но такова грижовно,съпричастно отношение, както почувствахме тук, никъде не ни бе оказано.

Благодарим!

133 СУ, гр. София

 

133 СУ, гр. София

Нашите приятели

035761940За връзка с нас!

Полезни връзки

Контакти

За връзка с нас

Tel: 0357 62012; 0357 63712

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.